Årsmötesprotokoll


 

Årsmötesprotokoll 2003
Årsmötesprotokoll 2004
Årsmötesprotokoll 2005
Årsmötesprotokoll 2006
Årsmötesprotokoll 2007
Årsmötesprotokoll 2008
Årsmötesprotokoll 2009
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2012
Dagordning 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Revisionsberättelse 2011
Förslag till budget 2012
Debiteringslängd 2012

Årsmötesprotokoll 2013-02-28
Dagordning 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Revisionsberättelse 2012
Förslag till budget 2013
Debiteringslängd 2013

Årsmötesprotokoll 2014-03-06
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Revisionsberättelse 2013
Förslag till budget 2014
Debiteringslängd 2014

Årsmötesprotokoll 2015-03-12
Dagordning
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsberattelse 2014
Förslag till budget 2015
Debiteringslängd 2015

Årsmötesprotokoll 2018-03-01
Dagordning
Revisionsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Bokföringssammandrag 2017

Förslag till budget 2018
Debiteringslängd 2018

Årsmötesprotokoll för år 2018
Dagordning
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Bokföringssammandrag 2018

Förslag till budget 2019
Debiteringslängd 2019