Årsmötesprotokoll


 

 

Årsmötesprotokoll 1984

Årsmötesprotokoll 1985

Årsmötesprotokoll 1986

Årsmötesprotokoll 1987

Årsmötesprotokoll 1988

Årsmötesprotokoll 1989

Årsmötesprotokoll 1990

Årsmötesprotokoll 1991

Årsmötesprotokoll 1992

Årsmötesprotokoll 1993

Årsmötesprotokoll 1994

Årsmötesprotokoll 1995

Årsmötesprotokoll 1996

Årsmötesprotokoll 1997

Årsmötesprotokoll 1998

Årsmötesprotokoll 1999

Årsmötesprotokoll 2000

Årsmötesprotokoll 2001

Årsmötesprotokoll 2002

Årsmötesprotokoll 2003
Årsmötesprotokoll 2004
Årsmötesprotokoll 2005
Årsmötesprotokoll 2006
Årsmötesprotokoll 2007
Årsmötesprotokoll 2008
Årsmötesprotokoll 2009
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2012
Dagordning 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Revisionsberättelse 2011
Förslag till budget 2012
Debiteringslängd 2012

Årsmötesprotokoll 2013-02-28
Dagordning 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Revisionsberättelse 2012
Förslag till budget 2013
Debiteringslängd 2013

Årsmötesprotokoll 2014-03-06
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Revisionsberättelse 2013
Förslag till budget 2014
Debiteringslängd 2014

Årsmötesprotokoll 2015-03-12
Dagordning
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsberattelse 2014
Förslag till budget 2015
Debiteringslängd 2015

Årsbötesprotokoll 2016-03-03
Dagordning
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Bokföringssammandrag 2016
Förslag till budget 2017
Debiteringslängd 2017

Årsmötesprotokoll 2017
Dagordning
Revisionsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Bokföringssammandrag 2017

Förslag till budget 2018
Debiteringslängd 2018

Årsmötesprotokoll för år 2018
Dagordning
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Bokföringssammandrag 2018

Förslag till budget 2019
Debiteringslängd 2019

Årsmötesprotokoll för år 2020
Dagordning
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Bokföringssammandrag 2019

Förslag till budget 2020
Debiteringslängd 2019

Dagordning
Årsmötesprotokoll för år 2021
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Bokföringssammandrag 2020
Förslag till budget 2021

Debiteringslängd 2021