Ansökan om bidrag

Ansökan om bygdeavgiftsmedel för 2017 Se här

Ansökan om bygdeavgiftsmedel för 2016 Se ansökan här

Ansökan om bygdeavgiftsmedel för 2014 Se ansökan här [ Ansökan avslogs p.g.a brist på medel ]

Inga bidrag kommer att sökas under 2012

Ansökan om byggdemedelsavgift 2011  Läs mer här

Bygdeavgiftsmedel söks 2010 för att byta ut 4 st gatubelysningsskåp Se ansökan här

Inga bygdeavgiftermedel kommer att sökas under 2005

Bygdeavgiftsmedel söks under 2006 för att slutföra byte av gatubelysningsarmaturer Se ansökan här

Ansökan om bidrag för 2006 har beviljats med 65.000:- 
Ny beslysning Bäckebovägen kan nu utföras samt 2 nya belysningspunkter mellan Bäckebovägen och Minkvägen

Ansökan om bygdemedel har sökts för 2008 hos Länsstryrelsen för byte av 13 st armaturer se ansökan här

Ansökan för 2008 har beviljats armaturbyte kommer att ske under hösten 2008
 

Vattenregleringsföretagens information om bygdemedel (Hemsida)

Bygdeavgiftsmedel (länk till Länsstyrelsens hemsida)