Information: Till nya kontaktombud för grannsamverkan

Information: Om grannsamverkan i praktiken

Grannsamverkanskyltarna är uppsatta från Tulleråsen, Almåsa och Ede.

I övrigt pågår arbete med att utse åtta kontaktombud för Änge, samhället blir indelat i åtta områden för att underlätta den lokala information.

Berörda innevånare kommer att få information under våren.
Anteckningar vid möte om grannsamverkan

Trafikverkets information om vägområdet ( nytt )

Nyhetsbrev nr. 1  2014

SSF DNA-Märkning

Protokoll från kontaktombudsträffar

Grannsamverkansprotokoll 2014-02-05

Information från Länsförsäkringar 2014-11-06

Länkar:
www.stoldskyddsforeningen.se
www.samverkanmotbrott.se

Skriv tips till: tips.jamtland@polisen.se

 

Grannklockisar
2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 4 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 7 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 8 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 10 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 11 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 12 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 13 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 14 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 16 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 18 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 19 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 20 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 22 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 23 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 24 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 25 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 26 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 28 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 29 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 35 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 36 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 38 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 39 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 40 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 42 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 44 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 45 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 47 2014
Extra Sammanställning brott i Jämtland V 47 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 48 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 49 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 50 2014
Sammanställning av brott i Jämtland V 51 2014

Grannklockisar
2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 3 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 4 2015
Iaktagelser önskas från polisen om misstänkt bil
Sammanställning av brott i Jämtland V 5 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 6 2015
Stulet silver
Sammanställning av brott i Jämtland V 8 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 9 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 11 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 12 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 13 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 14 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 16 2015

Medborgarinformation 2015
Sammanställning av brott i Jämtland V 18 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 19 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 21 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 22 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 23 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 24 2015

Extra grannklockis i Jämtland V 31 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 33 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 37 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 39 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 40 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 41 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 42 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 43 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 45 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 47 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 48 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 49 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 50 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 51 2015

Sammanställning av brott i Jämtland V 52 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grannklockisar / Nyhetsbrev
2016-2017-2020

Sammanställning av brott i Jämtland V 1 2016

Sammanställning av brott i Jämtland V 2 2016

Sammanställning av brott i Jämtland V 3 2016

Sammanställning av brott i Jämtland V 4 2016

Sammanställning av brott i Jämtland V 5 2016

Sammanställning av brott i Jämtland V 6 2016

Nyhetsbrev Nr 7 2016-02-23

Nyhetsbrev Nr 8 2016-03-01

Nyhetsbrev Nr 10 2016-03-10

Nyhetsbrev Nr 11 2016-03-23

Nyhetsbrev Nr 12 2016-04-07

Nyhetsbrev Nr 13 2016-04-21

Nyhetsbrev Nr 14 2016-05-11

Nyhetsbrev Nr 16 2016-06-08

Nyhetsbrev Nr 17 2016-06-22

Nyhetsbrev   V 42  2016-10-18

Nyhetsbrev   V 49  2016-12-09

Nyhetsbrev 2017-01-12

Nyhetsbrev 2017-04-27

Falkarna_årets_brottsförebyggare

Bild_falkarna_gåva

Nyhetsbrev nr.4 2017-05-22

Nyhetsbrev till GSV 17-06-07

Extrabrev 20020225 Stöld av fyrhjuling Åsarna