Välkommen till Änge Vägförening

Skicka mail till medlemmar i styrelsen ( klicka på namnet)

 

Johnny Krånglin                        Ordförande

Yvonne Bladh                             Sekreterare

Mats Olov Eriksson                    Ledarmot

Klas Hallenberg                         Sekreterare-Grönområden

Stig Jönsson                               Gatubelysning