Välkommen till Änge Vägförening

Sidan uppdaterad 2019-05-22

För att läsa dokument behövs Adobe Reader, ladda ner den här

Änge vägförening ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, grönområden
och gatubelysning inom Änge samhälle. Se karta över samhälle  här
I föreningen finns 167 medlemmar

Sand för halkbekämpning uppfarter till fastigheter finns att hämta i
sandlådan på "sågplan".  Änge Vägförening tillhandahåller denna tjänst

Information om grannsamverkan i menyn till vänster (eller här)

Höjning medlemsavgift-Lån- Stadgeändringar

Serviceavtal gatubelysning Z-Signaler 2019-2022

Senaste styrelsemötesprotokoll 2019-05-16

Årsmöte onsdagen den 13 mars 2019 kl. 19.00
Plats: OIF klubbhus

Dagordning
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Bokföringssammandrag 2018

Förslag till budget 2019
Debiteringslängd 2019
Årsmötesprotokoll för år 2018