Välkommen till Änge Vägförening

Sidan uppdaterad 2021-01-13

För att läsa dokument behövs Adobe Reader, ladda ner den här

Änge vägförening ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, grönområden
och gatubelysning inom Änge samhälle. Se karta över samhälle  här
I föreningen finns 167 medlemmar

Sand för halkbekämpning uppfarter till fastigheter finns att hämta i
sandlådan på "sågplan".  Änge Vägförening tillhandahåller denna tjänst

Information om grannsamverkan i menyn till vänster (eller här)

Medborgarförslag: Sängt hastighet i Änge samhälle

Senaste styrelsemötesprotokoll 2020-10-28

Årsmöte onsdagen den 11 mars 2020 kl. 19.00
Plats: OIF klubbhus

Dagordning
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Bokföringssammandrag 2019

Förslag till budget 2020
Debiteringslängd 2019
Årsmötesprotokoll för år 2019