Välkommen till Änge Vägförening

Sidan uppdaterad 2022-04-24

Änge vägförening ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, grönområden
och gatubelysning inom Änge samhälle. Se karta över samhälle  här
I föreningen finns 167 medlemmar

Sand för halkbekämpning uppfarter till fastigheter finns att hämta i
sandlådan på "sågplan".  Änge Vägförening tillhandahåller denna tjänst

Information om grannsamverkan i menyn till vänster (eller här)

Medborgarförslag: Sängt hastighet i Änge samhälle

Senaste styrelsemötesprotokoll 2022-04-21

Kallelse Årsmöte 2022-03-31
Dagordning
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Bokföringssammandrag 2021
Förslag till budget 2022

Debiteringslängd 2021
Årsmötesprotokoll för år 2021

Årsmötesprotokoll 2022