Välkommen till Änge Vägförening

Sidan uppdaterad 2021-07-23

Änge vägförening ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, grönområden
och gatubelysning inom Änge samhälle. Se karta över samhälle  här
I föreningen finns 167 medlemmar

Sand för halkbekämpning uppfarter till fastigheter finns att hämta i
sandlådan på "sågplan".  Änge Vägförening tillhandahåller denna tjänst

Information om grannsamverkan i menyn till vänster (eller här)

Medborgarförslag: Sängt hastighet i Änge samhälle

Senaste styrelsemötesprotokoll 2021-07-07 ( telefonmöte )

Gatubelysning släcktes den 10/5, tänds åter den 15/8

 Kallelse Årsmöte
Dagordning
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Bokföringssammandrag 2020
Förslag till budget 2021

Debiteringslängd 2021
Årsmötesprotokoll för år 2021 ( nytt protokoll )