Välkommen till Änge Vägförening

Sidan uppdaterad 2021-05-06

Änge vägförening ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, grönområden
och gatubelysning inom Änge samhälle. Se karta över samhälle  här
I föreningen finns 167 medlemmar

Sand för halkbekämpning uppfarter till fastigheter finns att hämta i
sandlådan på "sågplan".  Änge Vägförening tillhandahåller denna tjänst

Information om grannsamverkan i menyn till vänster (eller här)

Medborgarförslag: Sängt hastighet i Änge samhälle

Senaste styrelsemötesprotokoll 2021-04-21 ( telefonmöte )

Årsmöte onsdagen den 10 mars 2021 kl.19.00
Plats: Årsmötet körs som webbmöte p.g.a rådande förhållanden.

Information om webbmötet finns på vägföreningens facebook

Kallelse Årsmöte
Dagordning
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Bokföringssammandrag 2020
Förslag till budget 2021

Debiteringslängd 2021
Årsmötesprotokoll för år 2021 ( nytt protokoll )